ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ค้นหาข้อมูล ล้างตัวกรอก

ผลการค้นหา 11 รายการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

วันประกาศ : 7 พฤษภาคม 2565
วันใช้บังคับ : 7 พฤษภาคม 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : พระราชบัญญัติ
1 2