ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ติดต่อเรา

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการสภานโยบาย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-1095432 ต่อ 224 (ณัฐธิดา)
แฟกซ์ : 02-1605439
E-mail : [email protected]