ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

วันประกาศ : -
วันใช้บังคับ : 26 พฤษภาคม 2562
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : พระราชบัญญัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • พรบ ส่งเสริม ววน

การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย