ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

วันประกาศ : 7 พฤษภาคม 2565
วันใช้บังคับ : 7 พฤษภาคม 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : พระราชบัญญัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564