ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ระบบตรวจจับเชื้อโควิด-19 แบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
29 เมษายน 2567

ระบบตรวจจับเชื้อโควิด-19 แบบอัตโนมัติ

          จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนในทุกภาคส่วน ดร.ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีพระนคร ร่วมกับ Dr.Adel Oulefki ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (CDTA) ประเทศแอลจีเรีย และทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ได้ทำวิจัยการแบ่งส่วนและการวัดพื้นที่ปอดที่ติดเชื้อ COVID-19 อัตโนมัติ โดยใช้ภาพ CT-scan Sos Agaian โดยมีเป้าหมายเพื่อการนำเทคโนโลยีใหม่นี้ไปใช้ในประเทศกำลังพัฒนา   

วัตถุประสงค์ของทีมวิจัยคือ การสร้างระบบตรวจจับ  การแสดงภาพและการวัดอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับ COVID-19 ในปอด โดยประเมินปริมาตรของบริเวณที่ติดเชื้อโดยใช้ภาพ CT-scan

          ผลลัพธ์ของโครงการนี้คือ สามารถตรวจหาอาการของโรคโควิด-19 โดยใช้รูปทรง 3 มิติแบบหลายมุมมอง และสามารถทดสอบพื้นผิวสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนา รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลกระทบในระยะยาวของผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากหายโรคแล้ว ในขณะนี้ทางทีมวิจัยกำลังศึกษาข้อมูลและทดลองในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลัน ซึ่งเลียนแบบโรคปอดอักเสจากโควิด-19 และมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกในลำดับต่อไป