ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2566

วันประกาศ : 27 กรกฎาคม 2566
วันใช้บังคับ : 28 กรกฎาคม 2566
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ระเบียบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ร่วมลงทุน