ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 2/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ฉบับที่ 1)

วันประกาศ : 7 มิถุนายน 2565
วันใช้บังคับ : 7 มิถุนายน 2565
สถานะ : ยกเลิก
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คำสั่งสภานโยบาย 2-2565

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 2/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ฉบับที่ 1)