ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 

วันประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2565
วันใช้บังคับ : 7 กุมภาพันธ์ 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564