ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายงาน การพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564: การฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

10 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบ

รายงาน การพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564: การฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

ตัวอย่างผลงานสำคัญหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 (ดาวน์โหลด)